خواهر بگو هوای کدام شما چُم است/ از خانه کدام شما روشنی گُم است

نوشته شده توسط سید ابوطالب مظفری. ارسال شده در ادب و هنر

خون سفید و سرخ و حبش هست در زمین
خون می‌دهیم و باز عطش هست در زمین
خون گلوی کیست برین سنگفرش داغ
اینک سزای آنکه طلب می‌کند چراغ
خواهر بگو هوای کدام شما چُم است
از خانة کدام شما روشنی گُم است
بخت بد کدام سرب و سنگ بود
نان آور کدام شما دهمزنگ بود
 
شرمنده‌ام که گریه مجالم نمی‌دهد...