فرماندۀ پیشین قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین به نهادهای قضایی معرفی شد

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در اخبار و رویدادها

 وزارت دفاع ملی می‌گوید که در این رویداد نشانه‌های از جرم و غفلت وظیفه‌ یی دیده شده است از همین رو جنرال مهمند کتوازی از مقامش برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی امروز (پنجشنبه ۷ ثور) اعلام کرد که در رویداد حمله مرگبار طالبان هفتۀ گذشته بر قولاردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ هم غفلت وظیفیی دیده شدهاست و هم نشانه‌های از جرم دیده میشوند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که در این رویداد نشانه‌های از جرم و غفلت وظیفه‌یی دیده شده است از همین رو جنرال مهمند کتوازی از مقامش برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است.

محمد راد منش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: «در این حادثه تروریستی یقینا غفلت وظیفه‌یی و جرم وجود داشته و شما در اولین وهله دیدین که قوماندان قل اردو از وظیفه اش سبکدوش و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شد.»

وزارت دفاع ملی میگوید که شماری از افسران بخش استخبارات، افسران عملیاتی و افسران گارنیزیون این قول اردو نیز زیر بازجویی استند.

با این هم آمارهای تلفات این رویداد گوناگون استند، وزارت دفاع ملی آمار تلفات را یک صد و سی و پنج اعلام کرده است، اما منابع معتبر دیگر شمار تلفات این رویداد را بیشتر از این میدانند. 

آمارهایی که طلوع نیوز به دست آورده است، شمار جان باخته گان این رویداد به بیش از دو صد پنجاه میرسد.

فیض الله جلال، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «تمام این حوادث متأسفانه بالایش در همان اول یک احساسات نشان می‌دهند، اظهار همدری میکنند و پیشانی خود را ترش میکنند که ما خفه استیم، اما باز این پشت گوش انداخته میشود و قطعاً این را به تحقیق نمیگیرند.»

چگونهگی این حمله نیز تا اکنون نا روشن مانده است، حملهای که بی همدستی حلقه هایی در درون این قولاردو نا ممکن گفته شدهاست.

مجیب الرحمان رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه گفت: «تحقیقات در این زمینه جریان دارد. وقتی که تحقیقات جریان دارد و وزارت دفاع این قضیه را به پیش میبرد در سطح بسیار بالا و یکی از قضایای بسیار کلان  هم در سطح ملی است. جزئیات این تحقیق یا یافتهها را میگزاریم به کمیسیون و جریان تحقیقات.» 

حمله بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین پر تلفات ترین و بی پیشینه ترین حمله بر نیروهای دولتی بوده است. 

خواست مردم این است که حکومت افزون بر زیر پیگرد قرار دادن کسانی که در کار جلو گیری از این حمله غفلت کرده اند همدستان حمله کنندهگان را نیز شناسایی کند و به کیفر برساند. (طلوع نیوز)