فصلنامه «سخن صبا»

 «سخن صبا» شماره 17

«سخن صبا» شماره 15-16

«سخن صبا»شماره14

ویژه نامه انتخابات1393 

«سخن صبا» شماره 5

ویژه نامه رهبر شهید(ره)

«سخن صبا» شماره 21-22

«سخن صبا» شماره 23

 بهار انتخاب...! چاه ها وراه ها:

اوّل: بهار امسال «افغانستان»، با طعم انتخابات آميخته وسال جديد ما با تجديد فراش دولت، هم آغوش شده است؛ جايگاه بي بديل رياست جمهوري که منشأ قدرت هاي اجرايي، اقتصادي وسياسي بوده وساير قوا ي حکومتي نيز درسازوکار هاي اداري افغانستان، منفک از دولت، نه توان تقنين داشته  ونه ضمانت اجراء دارند، براين اهميت افزوده است، بدينسان، با لحاظ جايگاه برجسته رياست جمهوري وبا توجّه به اوضاع نا به سامان کشور وبراي رفع بحران هاي گوناگون که جغرافياي رنجور وطن ما با آنان درگير است، اهميت انتخابات رياست جمهوري دوچندان گشته وهم سپردن زعامت تمام قدرت هاي پيش گفته به رئيس جمهور بعدي وضرورت انتخاب شايسته،  دقّت کافي را مقتضي است.

دوّم: انتخاب اعضاي شوراي ولايتي نيز به لحاظ نقش تعيين کننده اين شورا در جذب، تصميم وتطبيق پروژه هاي ولايتي، تعيين مشي سياست هاي ولايتي، سهمگيري عادلانه در مناصب، امکانات وامتيازات وبهره مندي ها وبه عنوان نهاد مشورتي وحتي تصميم سازي وتصميم گير ي ولايت ها، نقش واسطه گري بين مردم وحکومت، تأثير اين شورا بر عزل ونصب ها، تلاش براي جلوگيري ازتضييع دارايي هاي مادي ومعنوي ولايت، دفاع از حقوق مادي ومعنوي مردم، جايگاه اين نهاد گزينشي را نيز درسطح ولايت، ممتاز وبرجسته نموده است.  

سوّم: دموکراسي وبه تبع آن برگزاري انتخابات به عنوان راهبرد انتقال دموکراتيک قدرت، با تهديداتي رويارو است. نا امني، قوم گرايي، عدم رشد سياسي، نبود آمار دقيق از واجدان شرايط رأي دهي، محروميت هزاران مهاجر از انتخاب مهم رياست جمهوري، مهمترين موانع تحقُّق تمام قامت دموکراسي وبرگزاري انتخابات درافغانستانند.  

چهارم: بهار «افغانستان»، بهار انتخاب سرنوشت ملّي ومحلّي چندسال آينده نيز هست. با تمام خجستگي ها وخرسنديهاي اين رخداد دموکراتيک، اضافه بر تهديداتي که ذات دموکراسي وبرگزاري انتخابات درافغانستان، با انها مواجه است، خود انتخابات نيز با دوپديده مذموم «انحراف» يا «تحريف» آراي مردم رويارو است:

  1. عوامل انحراف آراء: «تخلُّف انتخاباتي» به مفهوم موانع انتخاب شايسته که مردم را دچار نوميدي ويا ترديد نموده ويا دراثر جوسازي هاي تبليغاتي ورسانه اي، آراي شان را به نفع انسان هاي بي خاصيت ويا با خصوصيت هاي ناپسند، جلب کند. درنتيجه به جاي انتخاب شايسته ومفيد، انتخاب ناشايسته وناکارامد رخ دهد که چنين رخدادي تعرُّض به تصميم مردم وجهت دهي اشتباه آراي مردم  است که با پخش پول، به کارگيري رسانه ها وقلم ها، جوسازي هاي رسانه اي وتخريب ها وبزرگ نمايي ها ودريک جمله با «دروغ پردازي»، بر تصميم وانتخاب مردم اثر گذارده ومردم به انتخاب نا صالح سوق داده شوند.
  2. عوامل تحريف آراء: « تقلُّب انتخاباتي» به مفهوم نابود نمودن آراي واقعي مردم، دستبرد ها درصندوق رأي گيري، تغيير نتيجه آراء به نفع کانديداي خاص، که چنين دست اندازي هاي خاينانه با به کارگيري ابزارهاي دولتي، نفوذ دربدنه مجريان انتخابات، به کاربستن شيوه هاي تبديل آراء ودرنتيجه « دست اندازي» به آراي مردم وتحريف آن ها به نام کانديد خاص، ميسّر است.

حال؛ ازابتداي جلب رأي تا اخذرأي وتا اعلام نتايج اراء، ما با دو معضل 1. «دروغ پردازي» براي انحراف آراء درپيش ازانتخابات. 2. « دست اندازي» براي تحريف آراء در پس از انتخابات رويارو هستيم.  درمواجهه با اين دو پديده: تخلُّف وتقلُّب انتخاباتي، به رغم ضرورت امانت داري، تعهّد و صداقت وشفافيت، صداقت ودرست کاري مجريان انتخاباتي، براي ما به حيث ملّتي که انتظار برآوردن خواسته ها وبيرون امدن آراي واقعي خود از صندوق ها را داريم، سازو کار برون رفت از به دام افتادن در دام دروغ پردازي ها که بر تصميم ما اثر بگذارد ويا براي صيانت ازآراي ما که بر سر نوشت ما تاثير دارد، دو چاره بيشتر به نظر نمي رسد:

  1. روشنگري: براي هدايت افکار وآراي عامه، ضرورت روشنگري سابقه ولاحقه، طرز فکر وشيوه عمل کانديداها، تشريح مرام ها وبرنامه ها، افشاي توانايي ها وناتوانايي هاي پنهان آنان، که قدرت تصميم گيري عمومي را بالا برده و زمينه را براي انتخاب شايسته فراهم آورد. ايفاي مسئولانه نقش نخبگان علمي واجتماعي، رسانه ها وقلم ها، دراين حوزه انکار نشدني واثربخش است.
  2. نظارت: براي حراست ازآراي داده شده واثر بخشي آنها در نتيجه واقعي شان، کاري که از عهده پيرامون نشينان نهاد اجرايي انتخابات بر مي آيد، نظارت دقيق وحساب شده بر عملکرد مجريان انتخابات وحسابرسي از آنان به عنوان امانت داران آراي عمومي است. تا آراي واقعي مردم به نتايج مدّنظر ومطلوب مردم منتهي شده وازهرگونه دستبرد و دزدي، نابودي وکاستي درامان مانده ومطلوبيت حدّاکثري ازحکومت تأمين گردد.

با اين دو راهبرد سنجيده ومسئولانه است که تحقُّق خواسته هاي واقعي و انتخاب شايسته ملّي  فراهم خواهند شد. ودولت نيز ازآشوب ها ونارضايتي هاي پس از اعلام نتايج، مصون وپايدار خواهد ماند.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


FacebookTwitterRSS Feed

بنیاد علمی - فرهنگی صبا

«بنیاد علمی - فرهنگی صبا» نهادی وابسته به مجموعه ای از استادان و محصَلان جوان حوزه و دانشگاه است که مستقل از هر دولت، جناح یا حزبی و با علم به نا به سامانی های انبوه جامعه افغانستان، با درک الزامات امروزین زندگی و با آگاهی به نیازهای متنوع مردم زجر دیده خویش، در سال 1389 خورشیدی تشکیل شده و جهت فعالیت های علمی - اجتماعی آن در راستای ارتقای اندیشه، اعتلای عقلانیت، تحکیم عقلانی بنیان های ارزشی، آگاهی بخشی عامه و حراست از میراث های فرهنگی کشور، پاسداری از عنعنات، رسوم و افتخارات ارزشمند ملی سامان یافته است که نشر فصلنامه «سخن صبا» و مدیریت سایت «سروش صبا» و نیز برگزاری همایش های علمی و تحلیلی، در جوار سایر فعالیت های اجتماعی، علمی، تحقیقی و تبلیغی، جزئی از عمل کردهای ارزشمند اعضای این بنیاد علمی- فرهنگی است. باشد که تلاش پی گیر این جمع و پشتیبانی های قلمی و قدمی تمام فرهنگیان عزیز کشور، در زدایش ناهنجاری های مدنی، نفی خرافات و انحرافات فکری، استقرار عدالت اجتماعی، برپایی جامعه توسعه یافته دینی، ترقیم رشد و رفاه همگانی و دستیابی به عزت و اقتدار ملی مؤثر افتد.  

کلام ناب

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297

بازدید

002048
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
کل بازدیدها
2048
0
2048
2990501
2048
123630
2048

آی پی شما: 54.198.23.251