انتشار کتاب 'دُر اویستایی در صدف لهجه هزاره‌گی'

نوشته شده توسط مدیریت سایت. ارسال شده در هزاره

انتشار کتاب 'دُر اویستایی در صدف لهجه هزاره‌گی'

به تازگی کتابی به نام دُر اوستایی در صدف لهجه هزارگی" از آقای شوکت علی محمدی از سوی انتشارات صبح امید در کابل، به نشر رسیده است.

شوکت علی محمدی در این اثر تلاش کرده تا بین زبان اوستایی و زبان فارسی دری و به پیروی آن بین گویش هزارگی و زبان اوستایی پیوندی بر قرار کند. پیوندی از جنس شاخ و بن.او نظریه دیگر محققان بزرگ افغان مانند مایل هروی، مبنی بر اصیل بودن لهجه هزارگی در زبان فارسی را با شاهد مثالهای زیادی مستند کرده است. در بخش زبان دستاورد این تحقیق را می توان یافتن همین همگونگی ها و ارائه شواهد و مثالهای زیادی بین لهجه هزارگی و متن گرانسنگ اوستا دانست.

مطالعه تطبیقی فرهنگ مردم هزاره و متن کتاب اوستا، باز هم رویکرد تازه و بدیعی برای این اثر محسوب می شود که تا کنون در اوستا پژوهی و نیز پژوهش های زبان و ادب دری مغفول مانده و یا حد اقل کمتر دیده شده است.

محمدی در این اثر با استناد به متن اوستا و دیگر متون معتبر دوره اسلامی، پارسی را منتسب به پارس و پارس تاریخی را حوزه هندوکش و بابا می داند و از همین رو پارسی و دری را نام واحدی برای زبان واحد قلمداد می کند.

اما باید اذعان کرد که پژوهش انجام شده در این اثر، نسبت به بایسته های این قلمرو گسترده بسیار اندک و نا بسنده است و اثر حاضر می تواند تنها گام های آغازین برای سفر پر ماجرا در این قلمرو نا مکشوف و توفان زا تلقی شود.

امید است که این سیر و سفر علمی، در آینده توسط خود نویسنده یا دیگر پژوهشگران به سر انجام برسد.

با چنین نگاهی می توان لغزش های تطبیقی اثر را بر نویسنده بخشید چرا که هر کار تازه ای علاوه بر بدعت ها و بدایعی، با خبط و خطا هایی نیز همراه است.
در این اثر گاهی از ادبیات عامیانه و آلوده به احساسات استفاده شده که می تواند خراش هایی بر چهره علمی آن به نظر آید.

آریایی پنداری هزاره‌ها
موضوع دیگر در این پژوهش آریایی پنداشتن نژاد مردم هزاره است. این نظریه که در حدود یک دهه پیشتر توسط استاد محمدی و آریانپور بامیانی مطرح شده بود، نه تنها در جامعه علمی فارسی زبانان بیرون و درون افغانستان بلکه توسط پژوهندگان و فرهنگیان جامعه هزاره هم مورد استقبال قرار نگرفت.

محمدی و فاضل کیانی دو سه سالی است که این نظریه را در دنیای مجازی با رنگ و رخسار تازه‌تری طرح کرده‎اند و به همین جهت در جامعه فارسی زبانان و به خصوص جامعه هزاره و نسل نو تحصیل کردگان این قوم، واکنش‎های مخالفان موافقان این نظریه را بر انگیخته است.

بر اساس این نظریه آریایی‎های اصیل و تاریخی در طول تاریخ ساکن دامنه‎های هندوکش و بابا بوده‎اند و هنوز هم در همین مناطق سکونت دارند و مهاجرت نژاد آریایی از شرق به غرب و از آسیا به اروپا یک نظریه ساختگی بیش نیست. که نظریه پردازان غربی به خصوص آلمان ها، در قرن نوزدهم، مطرح کردند.
در این مورد اما مهترین چالش پیش روی صاحب اثر و همفکرانش، تبیین و توضیح بیشتر همین نظریه جدید "آریایی پنداری نژاد هزاره‌ها است" که باید در راستای اثبات آن و نیز ابطال نظریه مسلط و رقیب، انجام پذیرد.

آقای محمدی هرچند تلاش کرده نظریه های پیشین در مورد ترک تباری هزاره‌هارا به چالش بکشد، اما به نظر نمی رسد توانسته باشد دلایل قانع کننده ای را تبین نظریه نستبا جدید خود و فراهم کردن قناعت مخاطبانش، ارائه کند.

و سخن پایانی این که کتاب دُر دری در صدف لهجه هزارگی" تلاشی است در ژرفای تاریخ، فرهنگ و زبان دری، برای خودیابی و هویت جویی.

به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر می‌توان گفت این اثر در حوزه افغانستان‎پژوهی به صورت عام و موضوع هزاره‎شناسی به صورت خاص یک پژوهش تازه‎ای محسوب می‎شود. پژوهش در حوزه ای که نیازمند پژوهش‌های وسیعی بوده است.

شناسنامه کتاب
نام: دُر دری در صدف لهجه هزاره‌گی
نویسنده: شوکت‌علی محمدی شاری
چاپ: انتشارات صبح امید، کابل
نوبت چاپ: اول
شماره‌گان: ۲۰۰۰

منبع: بی بی سی